DRNEK - ZEMLJIŠTE 1/2 - 81971 M2 - 0,42 EUR/M2

Šifra licitacije: 54029
VRSTA NEKRETNINE:
Županija:
Grad/općina: Orle
Površina u m2: Registriraj se
Zemljišnoknjižni uložak/poduložak: Registriraj se
Katastarska čestica: Registriraj se
Početak nadmetanja: 28.02.2023. u 00:00 h
Kraj nadmetanja: 14.03.2023. u 08:59 h
Utvrđena vrijednost: 323789,40 kn
 / 42974,24 EUR
Početna cijena za nadmetanje: 259031,52 kn
 / 34379,39 EUR
Iznos jamčevine: 32378,94 kn
 / 4297,42 EUR
Rok za uplatu jamčevine: 17.02.2023
Datum objave: 22.12.2022
Google plus code: Registriraj se
Poslovni broj spisa: Registriraj se
Vrsta prodaje: Registriraj se
Vrsta dražbe: Registriraj se
Redni broj dražbe: Registriraj se
Vrsta trenutnog vlasnika: Registriraj se
Ime/naziv trenutnog vlasnika: Registriraj se
U neovlaštenom posjedu: Registriraj se
U najmu: Registriraj se
Nadležno tijelo: Registriraj se
Napomena 1: Registriraj se
Napomena 2: Registriraj se
Ostali uvjeti prodaje: Registriraj se
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu: Registriraj se
ID nadmetanja: Registriraj se
Datum odluke o prodaji: Registriraj se
Razgledavanje: Registriraj se
Ostali uvjeti za jamčevinu: Registriraj se
Link na dokumentaciju: Registriraj se

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram