SV.PETAR ČVRSTEC - ZGRADA - 727 M2 - 46 EUR/M2

Šifra licitacije: 71143
VRSTA NEKRETNINE:
Grad/općina: Sveti Ivan Žabno
Površina u m2: Registriraj se
Zemljišnoknjižni uložak/poduložak: Registriraj se
Katastarska čestica: Registriraj se
Početak nadmetanja: 31.10.2023. u 00:00 h
Kraj nadmetanja: 15.11.2023. u 11:59 h
Utvrđena vrijednost: 317000,00 kn
 / 42073,13 EUR
Početna cijena za nadmetanje: 253600,12 kn
 / 33658,52 EUR
Iznos jamčevine: 31699,98 kn
 / 4207,31 EUR
Rok za uplatu jamčevine: 20.10.2023
Datum objave: 06.09.2023
Google plus code: Registriraj se
Poslovni broj spisa: Registriraj se
Vrsta prodaje: Registriraj se
Vrsta dražbe: Registriraj se
Redni broj dražbe: Registriraj se
Vrsta trenutnog vlasnika: Registriraj se
Ime/naziv trenutnog vlasnika: Registriraj se
U neovlaštenom posjedu: Registriraj se
U najmu: Registriraj se
Nadležno tijelo: Registriraj se
Napomena 1: Registriraj se
Napomena 2: Registriraj se
Ostali uvjeti prodaje: Registriraj se
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu: Registriraj se
ID nadmetanja: Registriraj se
Datum odluke o prodaji: Registriraj se
Razgledavanje: Registriraj se
Ostali uvjeti za jamčevinu: Registriraj se
Link na dokumentaciju: Registriraj se
VLASNIŠTVO 1/1

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram