ZADAR - POSLOVNI PROSTOR - 226 M2 - 731 EUR/M2

Šifra licitacije: 71160
VRSTA NEKRETNINE:
Županija:
Grad/općina: Zadar
Površina u m2: Registriraj se
Zemljišnoknjižni uložak/poduložak: Registriraj se
Katastarska čestica: Registriraj se
Početak nadmetanja: 02.11.2023. u 00:00 h
Kraj nadmetanja: 16.11.2023. u 08:59 h
Utvrđena vrijednost: 2074289,89 kn
 / 275305,58 EUR
Početna cijena za nadmetanje: 1244573,95 kn
 / 165183,35 EUR
Iznos jamčevine: 207429,00 kn
 / 27530,56 EUR
Rok za uplatu jamčevine: 23.10.2023
Datum objave: 06.09.2023
Google plus code: Registriraj se
Poslovni broj spisa: Registriraj se
Vrsta prodaje: Registriraj se
Vrsta dražbe: Registriraj se
Redni broj dražbe: Registriraj se
Vrsta trenutnog vlasnika: Registriraj se
Ime/naziv trenutnog vlasnika: Registriraj se
U neovlaštenom posjedu: Registriraj se
U najmu: Registriraj se
Nadležno tijelo: Registriraj se
Napomena 1: Registriraj se
Napomena 2: Registriraj se
Ostali uvjeti prodaje: Registriraj se
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu: Registriraj se
ID nadmetanja: Registriraj se
Datum odluke o prodaji: Registriraj se
Razgledavanje: Registriraj se
Ostali uvjeti za jamčevinu: Registriraj se
Link na dokumentaciju: Registriraj se
VLASNIŠTVO 1/1

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram