LICITACIJE

AKTUALNE LICITACIJE

Iznos jamčevine

Iznos jamčevine

Početna cijena za nadmetanje

Početna cijena za nadmetanje

Površina

Površina

Utvrđena vrijednost

Utvrđena vrijednost

Sortiraj licitacije po

Sortiraj licitacije po

OPRISAVCI - ZEMLJIŠTE - 1242 M2 - 3 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 14:00h
Kraj: 06.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Oprisavci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TRNJE - KUĆA 4/10 - 27* M2 - 908 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 09:00h
Kraj: 06.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Trnje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RIJEKA - STAN - 64 M2 - 1162 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 12:00h
Kraj: 06.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Plase
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PULA - STAN - 61 M2 - 1657 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 11:00h
Kraj: 06.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Pula - Pola
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DAUTAN - KUĆA - 133 M2 - 159 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 11:00h
Kraj: 06.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Dautan
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STOBREČ - ZEMLJIŠTE - 386 M2 - 128 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 11:00h
Kraj: 06.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Stobreč
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SRIJANE - ZGRADA - 169 M2 - 436 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 12:00h
Kraj: 06.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Srijane
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VODNJAN - KUĆA - 52 M2 - 652 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 09:00h
Kraj: 06.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vodnjan - Dignano
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VUKOVAR - KUĆA 8/24 - 44* M2 - 316 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 13:00h
Kraj: 06.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vukovar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BADERNA - ZEMLJIŠTE - 1471 M2 - 12 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 12:00h
Kraj: 06.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Baderna
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VINKOVCI - KUĆA - 54 M2 - 540 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 11:00h
Kraj: 06.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vinkovci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - ZEMLJIŠTE 1/3 - 902* M2 - 5 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 12:00h
Kraj: 06.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Mlaka
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - KUĆA 1/3 - 63* M2 - 529 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 13:00h
Kraj: 06.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Mlaka
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JASENOVAC - KUĆA - 108 M2 - 340 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 09:00h
Kraj: 06.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jasenovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - ZEMLJIŠTE 1/3 - 2918 M2 - 4,6 EUR/M

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 14:00h
Kraj: 06.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Mlaka
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KUTINA - KUĆA - 120 M2 - 211 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 12:00h
Kraj: 06.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kutina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RAJIĆ GORNJI - KUĆA - 216 M2 - 136 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 13:00h
Kraj: 29.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Rajić Gornji
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 46 M2 - 1517 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 15:00h
Kraj: 29.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Trešnjevka
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŽDALA - KUĆA 1/2 - 81* M2 - 111 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 12:00h
Kraj: 29.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ždala
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELEŠKOVEC - ZGRADA - 478 M2 - 39 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 09:00h
Kraj: 29.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Veleškovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GLAVICE - ZGRADE - 3105 M2 - 54 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 13:00h
Kraj: 29.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Glavice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MOSLAVINA PODRAVSKA - ZGRADA - 508 M2 - 142 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 11:00h
Kraj: 29.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Moslavina Podravska
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠIRINEC - POSLOVNI PROSTOR - 60 M2 - 197 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 09:00h
Kraj: 29.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Širinec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SESVETE - ZEMLJIŠTE - 1786* M2 - 53 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 15:00h
Kraj: 29.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sesvete Novo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OMIŠALJ - STANOVI - 146 M2 - 747 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 09:00h
Kraj: 29.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Omišalj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SLANJE - KUĆA - 180 M2 - 197 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 10:00h
Kraj: 29.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slanje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SESVETE - ZEMLJIŠTE - 825,5* M2 - 22 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 14:00h
Kraj: 29.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sesvete Novo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RAB - STAN - 123 M2 - 946 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 13:00h
Kraj: 29.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Supetarska Draga
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RAB - STAN - 154 M2 - 886 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 11:00h
Kraj: 29.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Supetarska Draga
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBRAVA - ZGRADA - 114* M2 - 1052 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 10:00h
Kraj: 29.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Dubrava
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PETLOVAC - KUĆA - 87 M2 - 179 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 12:00h
Kraj: 29.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Petlovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GRIČE - ZGRADA - 712 M2 - 68 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 10:00h
Kraj: 29.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Griče
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PODGORJE BISTRANSKO - KUĆA - 422 M2 - 236 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 13:00h
Kraj: 29.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Podgorje Bistransko
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SRAČINEC - KUĆA 1/6 - 16* M2 - 306 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 12:00h
Kraj: 29.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sračinec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRBA - KUĆA - 234 M2 - 463 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 14:00h
Kraj: 29.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrba
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PODACA - ZEMLJIŠTE - 4916 M2 - 122 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gradac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRTNJAKOVEC - KUĆA - 85 M2 - 203 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 12:00h
Kraj: 22.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrtnjakovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GALDOVO - STAN - 65 M2 - 268 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 14:00h
Kraj: 22.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gladovo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SESVETE - KUĆA - 244 M2 - 711 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 15:00h
Kraj: 28.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sesvete Novo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

HRASTELNICA - ZEMLJIŠTE - 3635 M2 - 1,6 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 10:00h
Kraj: 22.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Hrastelnica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DONJA STUBICA - ZEMLJIŠTE - 2269 M2 - 5,8 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Donja Stubica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JUŠIĆI - STAN - 50* M2 - 588 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 10:00h
Kraj: 22.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jušići
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

REZOVAC - KUĆA - 137* M2 - 96 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Rezovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - STAN - 77 M2 - 588 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JOSIPOVAC - STAN - 61 M2 - 941 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Josipovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OSIJEK - STAN - 54 M2 - 964 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 15:00h
Kraj: 22.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Josipovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VEPRINAC - ZEMLJIŠTE - 693 M2 - 46 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Veprinac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KLOŠTAR IVANIĆ - STAN - 93 M2 - 293 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 15:00h
Kraj: 22.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kloštar Ivanić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LOZAN - KUĆA - 133 M2 - 188 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lozan
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DONJI LIPOVAC - KUĆA DIO - 65 M2 - 156 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 10:00h
Kraj: 22.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Donji Lipovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ČALINEC - ZGRADE - 350 M2 - 196 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 10:00h
Kraj: 22.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Čalinec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MOKRICE - ZEMLJIŠTE - 78* M2 - 13 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 15:00h
Kraj: 22.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mokrice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MOKRICE - KUĆA - 50* M2 - 171 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mokrice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ANDRILOVEC - ZEMLJIŠTE - 9682 M2 - 2 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 09:00h
Kraj: 16.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Andrilovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠAG - KUĆA - 115 M2 - 56 EUR/M2

Rok za uplatu: 23.04.2024
Početak: 03.05.2024. - 11:00h
Kraj: 17.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šag
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KUČINE - KUĆA - 465 M2 - 929 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 09:00h
Kraj: 21.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kučine
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TENJA - KUĆA - 140 M2 - 372 EUR/M2

Rok za uplatu: 23.04.2024
Početak: 03.05.2024. - 10:00h
Kraj: 17.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Tenja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ČEPIN - KUĆA - 90 M2 - 267 EUR/M2

Rok za uplatu: 23.04.2024
Početak: 03.05.2024. - 09:00h
Kraj: 17.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Čepin
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZABOK - ZEMLJIŠTE - 158 M2 - 7,5 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 13:00h
Kraj: 16.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zabok
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OSIJEK - KUĆA - 340 M2 - 665 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 11:00h
Kraj: 16.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Osijek
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VEDRINE - KUĆA - 470 M2 - 165 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 14:00h
Kraj: 16.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Trilj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KLIS - ZGRADE - 1985 M2 - 277 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 15:00h
Kraj: 16.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Klis
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TURJACI - ZGRADA - 527 M2 - 739 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 09:00h
Kraj: 16.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sinj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DONJE NOVO SELO - KUĆA - 84 M2 - 205 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 11:00h
Kraj: 16.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Donje Novo Selo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LABINCI - ZEMLJIŠTE - 18733 M2 - 38 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 13:00h
Kraj: 16.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRAPČE - KUĆA - 66 M2 - 1018 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 15:00h
Kraj: 16.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrapče Novo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OROLIK - KUĆA - 107 M2 - 139 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 10:00h
Kraj: 16.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Orolik
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZABOK - KUĆA - 252 M2 - 364 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 14:00h
Kraj: 16.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zabok
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LEPOGLAVA - KUĆA - 96 M2 - 249 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 12:00h
Kraj: 16.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lepoglava
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VINJANI - STAN - 150 M2 - 331 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 12:00h
Kraj: 16.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Imotski
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

HLEBINE - KUĆA - 137 M2 - 245 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 09:00h
Kraj: 16.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Hlebine
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZMAJEVAC - KUĆA - 115 M2 - 84 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 14:00h
Kraj: 16.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zmajevac I
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SV. IVAN ŽABNO - ZEMLJIŠTE - 17527 M2 - 6 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 13:00h
Kraj: 16.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sveti Ivan Žabno
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DRNJE - KUĆA - 120 M2 - 139 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 10:00h
Kraj: 16.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Drnje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STRAHONINEC- POSLOVNI PROSTOR- 583 M2- 108 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 14:00h
Kraj: 16.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Strahoninec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OSIJEK - STAN - 133 M2 - 1479 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 15:00h
Kraj: 06.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Osijek
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VARAŽDIN - STAN 1/2 - 39* M2 - 1149 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 10:00h
Kraj: 06.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Varaždin
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KRUŠEVICA - KUĆA 2/24 - 18* M2 - 173 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 09:00h
Kraj: 06.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kruševica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NOVAKOVEC - ZEMLJIŠTE 8/12 - 1623* M2 - 0,51 EUR/M

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 10:00h
Kraj: 06.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Novakovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

IVANEC - KUĆAC 1/3 - 59* M2 - 486 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 15:00h
Kraj: 06.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ivanec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NOVAKOVEC - ZEMLJIŠTE - 593 M2 - 5 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 11:00h
Kraj: 06.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Novakovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KRUŠEVICA - KUĆA 12/24 - 54* M2 - 347 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 13:00h
Kraj: 06.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kruševica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 9 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 13:00h
Kraj: 05.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 10 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 15:00h
Kraj: 05.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 6 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 15:00h
Kraj: 05.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 6 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 12:00h
Kraj: 05.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 6 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PEŠČENICA - STAN - 31 M2 - 2224 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 11:00h
Kraj: 05.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 6 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 11:00h
Kraj: 05.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KRUŠEVICA- ZEMLJIŠTE 5/24 DIO- 1645 M2- 4,7 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 15:00h
Kraj: 06.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slavonski Šamac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KRUŠEVICA - KUĆA 5/24 DIJELA - 88* M2 - 89 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.05.2024
Početak: 22.05.2024. - 14:00h
Kraj: 06.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slavonski Šamac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAGNJEDOVEC GRAD - KUĆA - 222 M2 - 289 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 10:00h
Kraj: 05.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jagnjedovec grad
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OKEŠINEC - ZEMLJIŠTE - 5628 M2 - 0,53 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 14:00h
Kraj: 05.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križ
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - STAN - 88 M2 - 2209 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 14:00h
Kraj: 05.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

METKOVIĆ - ZEMLJIŠTE - 1585 M2 - 5 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 15:00h
Kraj: 05.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Metković
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRIBIR - KUĆA 1/3 - 75* M2 - 864 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 11:00h
Kraj: 05.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vinodolska Općina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

METKOVIĆ - ZEMLJIŠTE - 1042 M2 - 8 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 12:00h
Kraj: 05.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Metković
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOSTRENA - KUĆA - 8* M2 - 2063 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 14:00h
Kraj: 05.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kostrena Lucija
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GRABROV POTOK - KUĆA - 125 M2 - 257 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 15:00h
Kraj: 05.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Ludina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - PARKING MJESTO - 9 M2 - 498 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 14:00h
Kraj: 05.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NUŠTAR - KUĆA - 160 M2 - 704 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 13:00h
Kraj: 05.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Nuštar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRAPČE - POSLOVNI PROSTOR - 336 M2 - 1153 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 13:00h
Kraj: 05.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

HEMUŠEVEC - KUĆE - 150 M2 - 205 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Prelog
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DONJI MIHOLJAC - KUĆA - 88 M2 - 1684 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 10:00h
Kraj: 05.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Viljevo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BREZINE - ZEMLJIŠTE - 6147 M2 - 1,3 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 10:00h
Kraj: 05.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Farkaševac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KASTAV - STAN - 139 M2 - 974 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 13:00h
Kraj: 05.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kastav
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SEONA - KUĆA - 248 M2 - 168 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 10:00h
Kraj: 05.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Našice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GORNJA JELENSKA - KUĆA - 178 M2 - 194 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 12:00h
Kraj: 05.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Popovača
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BLAŠKOVEC - KUĆA - 50 M2 - 1180 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sveti Ivan Zelina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KASTAV - SPREMIŠTE - 63 M2 - 545 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 15:00h
Kraj: 05.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kastav
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MALA ERPENJA - KUĆA - 77 M2 - 697 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mala Erpenja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MALA ERPENJA - ZEMLJIŠTE - 863 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 10:00h
Kraj: 05.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mala Erpenja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GROHOTE - ZEMLJIŠTE - 3904* M2 - 35 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šolta
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GROHOTE - ZEMLJIŠTE - 79* M2 - 91 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šolta
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PETRINJA - KUĆA - 176 M2 - 114 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 11:00h
Kraj: 05.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Petrinja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GROHOTE - ZEMLJIŠTE - 5307* M2 - 35 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 09:00h
Kraj: 05.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šolta
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRSI - ZGRADE - 469 M2 - 1627 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 11:00h
Kraj: 05.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrsi
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MIKULIĆI - STAN - 44 M2 - 2085 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 10:00h
Kraj: 05.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mikulići
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRANJIN VRH - KUĆA - 184 M2 - 107 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 12:00h
Kraj: 05.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Beli Manastir
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MIKULIĆI - STAN - 40 M2 - 1949 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 15:00h
Kraj: 05.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mikulići
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GOSPIĆ - STAN - 55 M2 - 946 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 11:00h
Kraj: 05.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gospić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BELIŠĆE - STAN - 49 M2 - 553 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 15:00h
Kraj: 29.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Belišće
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NEČUJAM - ZGRADA - 65 M2 - 643 EUR/M2

Rok za uplatu: 10.05.2024
Početak: 21.05.2024. - 14:00h
Kraj: 05.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šolta
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOMASLOVEC - KUĆA - 252 M2 - 697 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 15:00h
Kraj: 28.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Samobor
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BOSILJEVO - ZEMLJIŠTE - 4273 M2 - 1,8 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 10:00h
Kraj: 28.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Čazma
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CUBINEC - KUĆA - 94 M2 - 607 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 15:00h
Kraj: 28.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKI ZDENCI - KUĆA - 100 M2 - 213 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 09:00h
Kraj: 28.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Veliki Zdenci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 36 M2 - 1677 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 14:00h
Kraj: 28.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUPETAR - KUĆA - 332 M2 - 636 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 09:00h
Kraj: 28.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Supetar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRODSKI VAROŠ - ZEMLJIŠTE - 6366 M2 - 19 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 09:00h
Kraj: 29.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slavonski Brod
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KAŠTEL NOVI - ZEMLJIŠTE - 2245 M2 - 11 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 15:00h
Kraj: 29.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštela
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LADUČ - KUĆA - 118 M2 - 705 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 09:00h
Kraj: 28.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Brdovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MACINEC - KUĆA - 94 M2 - 268 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 10:00h
Kraj: 28.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Nedelišće
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŽITNJAK - STAN - 33 M2 - 1820 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 09:00h
Kraj: 28.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB- POSLOVNI PROSTOR 1/8 - 7* M2 - 2432 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 13:00h
Kraj: 28.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - P. PROSTOR 1/8 - 4* M2 - 2625 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 12:00h
Kraj: 28.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - STAN - 12* M2 - 2843 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 11:00h
Kraj: 28.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RESNIK - KUĆA - 154 M2 - 551 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 13:00h
Kraj: 28.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKŠIĆ - ZEMLJIŠTE - 24714 M2 - 0,64 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 12:00h
Kraj: 28.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jakšić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STIPANOVCI - ZEMLJIŠTE - 2598 M2 - 0,45 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 12:00h
Kraj: 28.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Podgorač
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NOVI ZAGREB - STAN - 66 M2 - 940 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 09:00h
Kraj: 28.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PAG - KUĆA - 300 M2 - 811 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 14:00h
Kraj: 28.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Pag
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STIPANOVCI - ZEMLJIŠTE - 7478 M2 - 0,45 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 13:00h
Kraj: 28.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Podgorač
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CEROVAC - ZEMLJIŠTE - 526 M2 - 0,44 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 11:00h
Kraj: 28.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jakšić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CEROVAC - ZEMLJIŠTE - 2629 M2 - 0,64 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 10:00h
Kraj: 28.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jakšić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SVETA NEDELJA - KUĆA - 156 M2 - 457 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 14:00h
Kraj: 28.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sveta Nedelja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PRNJAVOR - ZEMLJIŠTE - 1831 M2 - 0,68 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Oprisavci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŽUPANJA - KUĆA - 214 M2 - 323 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 15:00h
Kraj: 28.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Županja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - STAN - 78 M2 - 1473 EUR/M2

Rok za uplatu: 30.04.2024
Početak: 09.05.2024. - 09:00h
Kraj: 23.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZABOK - KUĆA - 148 M2 - 88 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 10:00h
Kraj: 28.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zabok
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ĐAKOVO - KUĆA - 144 M2 - 327 EUR/M2

Rok za uplatu: 30.04.2024
Početak: 09.05.2024. - 10:00h
Kraj: 23.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Đakovo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STIPANOVCI - ZEMLJIŠTE - 155 M2 - 0,18 EUR/M2

Rok za uplatu: 03.05.2024
Početak: 14.05.2024. - 11:00h
Kraj: 28.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Podgorač
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MARKUŠEVEC - ZEMLJIŠTE - 786 M2 - 43 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KRŠAN - ZEMLJIŠTE - 1716 M2 - 38 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 15:00h
Kraj: 22.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kršan
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JASTREBARSKO- POSLOVNI PROSTOR- 16 M2- 857 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 14:00h
Kraj: 22.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jastrebarsko
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LUKAČKI BUDROVAC- ZEMLJIŠTE- 13937 M2- 0,48 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 12:00h
Kraj: 22.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lukač
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PRNJAVOR - ZEMLJIŠTE - 4276 M2 - 0,56 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 10:00h
Kraj: 22.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Oprisavci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PRNJAVOR - ZEMLJIŠTE - 18836 M2 - 0,46 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Oprisavci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SV. IVAN ŽABNO - KUĆA 1/2 DIO - 37 M2 - 542 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sveti Ivan Žabno
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SES. KRALJEVEC - KUĆA 1/2 DIO - 154 M2 - 716 EUR/M

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KONŠĆICA- ZEMLJIŠTE 105/26880 DIO- 75M2- 2 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Konšćica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KONŠĆICA - ZEMLJIŠTE 70/560 DIO - 35M2 - 11EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Konšćica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GAJIĆ - ZEMLJIŠTE - 28975 M2 - 0,48 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 14:00h
Kraj: 22.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Draž
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GAJIĆ - ZGRADE - 540 M2 - 589 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Draž
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LOVREČICA - ZEMLJIŠTE - 33 M2 - 10 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 12:00h
Kraj: 22.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lovrečica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - KUĆE - 174 M2 - 775 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKI ZDENCI - ZEMLJIŠTE - 3298 M2 - 1,47 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 14:00h
Kraj: 22.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grubišno Polje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

001 - PONIP - 29.04.2024. - OVR-537/2021

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 10:00h
Kraj: 22.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lovrečica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKI ZDENCI - KUĆA - 340 M2 - 148 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 15:00h
Kraj: 22.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grubišno Polje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PRKOS - KUĆA - 94 M2 - 297 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Rasinja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BELI MANASTIR - STAN - 31 M2 - 451 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 12:00h
Kraj: 22.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Beli Manastir
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GAJIĆ - ZEMLJIŠTE - 1362 M2 - 0,48 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Draž
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RESNIK - ZEMLJIŠTE - 24 M2 - 104 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 09:00h
Kraj: 22.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZABOK - ZGRADA - 848 M2 - 696 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 14:00h
Kraj: 22.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zabok
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PETRIJEVCI - KUĆA - 96 M2 - 163 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 15:00h
Kraj: 22.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Petrijevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOL - ZEMLJIŠTE - 782 M2 - 31 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 10:00h
Kraj: 21.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Postira
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BUTKOVEC - ZGRADA - 1820 M2 - 492 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Breznički Hum
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBROVNIK - STAN - 42 M2 - 2381 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 09:00h
Kraj: 21.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Dubrovnik
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VOLAVJE - ZGRADA 1/2 DIO - 275,5 M2 - 605 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 12:00h
Kraj: 22.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jastrebarsko
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RIJEKA - STAN - 127 M2 - 963 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 11:00h
Kraj: 22.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Rijeka
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RUDEŠ - STAN - 101 M2 - 977 EUR/M2

Rok za uplatu: 29.04.2024
Početak: 08.05.2024. - 13:00h
Kraj: 22.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BOLMAN - KUĆA - 105 M2 - 233 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 15:00h
Kraj: 21.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jagodnjak
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DONJI MIHOLJAC - P. PROSTORI - 1066 M2 - 225 EUR/M

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 13:00h
Kraj: 21.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Donji Miholjac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BAŠKA VODA - STAN - 36 M2 - 542 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 14:00h
Kraj: 21.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Baška Voda
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - POSLOVNI PROSTOR - 172 M2 - 1233 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 15:00h
Kraj: 21.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STRMEC STUBIČKI - ZGRADA - 230 M2 - 248 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 14:00h
Kraj: 21.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Stubičke Toplice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LOPAR - ZEMLJIŠTE 12/192 DIO - 49 M2 - 6 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 12:00h
Kraj: 21.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lopar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LOPAR - ZEMLJIŠTE 12/192 DIO - 56 M2 - 10 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 11:00h
Kraj: 21.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lopar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LOPAR - ZEMLJIŠTE 12/192 DIO - 30 M2 - 8 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 09:00h
Kraj: 21.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lopar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

POLJICA - ZGRADE - 119 M2 - 96 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 10:00h
Kraj: 21.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrsi
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠIMLJANA - ZGRADA - 859 M2 - 143 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 14:00h
Kraj: 16.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Berek
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZADAR - STAN - 67 M2 - 1212 EUR/M2

Rok za uplatu: 26.04.2024
Početak: 07.05.2024. - 11:00h
Kraj: 21.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zadar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIRJE - ZEMLJIŠTE - 3701 M2 - 0,33 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 09:00h
Kraj: 16.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIRJE - ZEMLJIŠTE - 58 M2 - 0,28 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 10:00h
Kraj: 16.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIRJE - ZEMLJIŠTE - 4316 M2 - 0,33 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 11:00h
Kraj: 16.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIRJE - ZEMLJIŠTE - 5309 M2 - 0,66 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 12:00h
Kraj: 16.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠIMLJANA - ZEMLJIŠTE - 4168 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 13:00h
Kraj: 16.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šimljana
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠARAMPOV - ZGRADA - 1753 M2 - 466 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 13:00h
Kraj: 16.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ivanić-Grad
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠARAMPOV - ZGRADA - 202 M2 - 351 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 12:00h
Kraj: 16.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ivanić-Grad
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠARAMPOV - ZGRADA - 1061 M2 - 356 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 11:00h
Kraj: 16.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ivanić-Grad
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VARAŽDINSKE TOPLICE- P. PROSTOR- 187M2- 590EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 09:00h
Kraj: 16.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Varaždinske Toplice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOTORIBA - KUĆA - 207 M2 - 111 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 12:00h
Kraj: 16.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kotoriba
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GORNJE VRAPČE - KUĆA - 254 M2 - 1819 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 11:00h
Kraj: 16.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GUBAŠEVO - KUĆE - 138 M2 - 104 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 10:00h
Kraj: 16.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zabok
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PODRAVSKA SLATINA - KUĆA - 106 M2 - 302 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 10:00h
Kraj: 16.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slatina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠARAMPOV - ZGRADE - 867 M2 - 332 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 14:00h
Kraj: 16.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ivanić-Grad
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VUKOVAR - STAN - 57 M2 - 879 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 13:00h
Kraj: 16.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vukovar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NOVI VINODOLSKI - STAN - 22 M2 - 2686 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 09:00h
Kraj: 15.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Novi Vinodolski
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBRAVA - STAN - 81 M2 - 1349 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 12:00h
Kraj: 16.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

HLEVNICA - KUĆA - 198 M2 - 303 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 09:00h
Kraj: 16.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Đurmanec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CRIKVENICA - STAN - 27 M2 - 1537 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 13:00h
Kraj: 15.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DRUŽBINEC - KUĆA - 220 M2 - 247 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 10:00h
Kraj: 15.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Petrijanec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRAPČE - STAN - 63 M2 - 1844 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 09:00h
Kraj: 15.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CRIKVENICA - STAN - 29 M2 - 1476 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 13:00h
Kraj: 15.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CRIKVENICA - STAN - 23 M2 - 1537 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 15:00h
Kraj: 15.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKI GRĐEVAC - KUĆA - 145 M2 - 60 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 14:00h
Kraj: 15.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Veliki Grđevac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PODRAVSKA SLATINA - STAN - 63 M2 - 1058 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 11:00h
Kraj: 15.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slatina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BUDROVCI - KUĆA - 306 M2 - 295 EUR/M2

Rok za uplatu: 22.04.2024
Početak: 02.05.2024. - 11:00h
Kraj: 16.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Đakovo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VINKOVCI - KUĆA - 244 M2 - 260 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 13:00h
Kraj: 15.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vinkovci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TUHELJ - KUĆA - 107 M2 - 728 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 09:00h
Kraj: 15.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Tuhelj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OMIŠ - STAN - 99 M2 - 1611 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 12:00h
Kraj: 15.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Omiš
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VOLOSKO - STAN - 81 M2 - 1609 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 10:00h
Kraj: 15.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Opatija
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CRIKVENICA - POSLOVNI PROSTOR - 106 M2 - 934EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 10:00h
Kraj: 15.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OMIŠ - STAN - 89 M2 - 1601 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 11:00h
Kraj: 15.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Omiš
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BOL - ZEMLJIŠTE - 880 M2 - 11 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 14:00h
Kraj: 15.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Bol
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OMIŠ - STAN - 51 M2 - 1606 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 10:00h
Kraj: 15.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Omiš
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CRIKVENICA - STAN - 50 M2 - 1416 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 11:00h
Kraj: 15.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CRIKVENICA - STAN - 22 M2 - 1476 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 12:00h
Kraj: 15.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠESTINE - STAN - 142 M2 - 1423 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 11:00h
Kraj: 15.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - POSLOVNI PROSTOR - 38 M2 - 711 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 12:00h
Kraj: 15.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠESTINE - STAN - 134 M2 - 1642 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 09:00h
Kraj: 15.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VINKOVAČKO N. SELO - KUĆA - 205 M2 - 354 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 14:00h
Kraj: 15.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vinkovci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

CERNIK - ZEMLJIŠTE - 5852 M2 - 2,9 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 11:00h
Kraj: 15.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Cernik
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GREGUROVEC - ZGRADA - 302 M2 - 57 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 13:00h
Kraj: 15.05.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sveti Petar Orehovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PRIJEVOR - ZEMLJIŠTE - 1024 M2 - 160 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 09:00h
Kraj: 15.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Dubrovnik
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZADAR - 1/3 DIO STANA - 69 M2 - 2581 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 10:00h
Kraj: 15.05.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zadar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRTNJAKOVEC - STAN - 124 M2 - 673 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 15:00h
Kraj: 15.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Krapinske Toplice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠESTINE - STAN - 145 M2 - 1792 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 15:00h
Kraj: 15.05.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠESTINE - STAN - 139 M2 - 1570 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.04.2024
Početak: 30.04.2024. - 14:00h
Kraj: 15.05.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JADRANOVO - STAN - 51 M2 - 822 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 12:00h
Kraj: 29.05.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JADRANOVO - POSLOVNI PROSTOR - 44 M2 - 591 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 09:00h
Kraj: 29.05.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOŠUTE - ZGRADA - 2688 M2 - 512 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 11:00h
Kraj: 29.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Trilj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JADRANOVO - PROSTOR - 61 M2 - 469 EUR/M2

Rok za uplatu: 06.05.2024
Početak: 15.05.2024. - 11:00h
Kraj: 29.05.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Crikvenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram