imate pitanje?

kontaktirajte nas

Javna dražba

Javna dražba

To je jedan od načina prodaje također i u stečajnom postupku. Uspješan kupac na dražbi je onaj koji ponudi najvišu cijenu i ispuni ostale možebitne uvjete.

Određivanje vrijednosti nekretnina

Procjenu nekretnina obavlja stečajni upravitelj ili sudski procjenitelj.

Prodajna cijena nekretnina (u stečaju)

Prva javna dražba
U pravilu se nekretnine ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti.

Druga javna dražba
Nekretnine se ne mogu prodati ispod početne cijene, koja je na 2. javnoj dražbi obično niža od procijenjene vrijednosti.

Tko može sudjelovati na javnoj dražbi?

Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno uplatiti jamčevinu. Potrebno je uzeti u obzir određena ograničenja: niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja. Pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Tko ne može biti kupac?

Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja. Pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Također, vlasnici nekretnine ne mogu postati strane fizičke i pravne osobe, ako između država ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Razgledavanje nekretnine

Razgledavanje je u pravilu moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

Jamčevina

To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to odlučeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka dražbe ili u vremenu koje je navedeno u pozivu. Uspješnom ponuditelju, koji ne plati kupovninu u roku ili odstupi od svoje ponude, jamčevina se ne vraća.

Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?

Nekretnine se mogu prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj.

Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe

Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka dražbe sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.

Predaja nekretnine kupcu

Nakon plaćanja kupovnine sud izdaje odluku o predaji (Zaključak o predaji) nekretnine kupcu. Nakon toga se za nekretnine uređuje upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također sva prava i tereti, o kojima je sud odlučio u Rješenju o dosudi.

Koliko je sigurna kupovina nekretnine na javnoj dražbi (u postupku ovrhe)?

Stvari se kupuju po načelu viđeno - kupljeno i nakon kupovine nije moguće primijeniti odgovornost iz tehničkih greški. Kupac nekretnine u stečaju stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o predaji kupcu postane pravomoćna, premda založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

Ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine također ne prestaju i osobne služnosti, ako su bile upisane u zemljišnu knjigu prije početka stečajnog postupka.

Javno prikupljanje ponuda

Određivanje vrijednosti nekretnina

Procjenu obavlja stečajni upravitelj ili sudski procjenitelj.

Javno prikupljanje ponuda

Za prodaju nekretnine, kao način prodaje također se može odabrati javno prikupljanje ponuda. Stečajni upravitelj nije dužan zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

Prodajna cijena nekretnina (Javno prikupljanje ponuda)

Početna cijena za pojedinačnu nekretninu iznosi onoliko koliko je to navedeno u pojedinačnom pozivu.

Tko može sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?

Sudjelovati može svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno poslati ponudu i slijediti upute iz poziva. U obzir treba uzeti određena ograničenja: niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja. Pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU, za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Tko ne može biti kupac?

Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja. Pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Vlasnici nekretnine ne mogu postati strane fizičke i pravne osobe, ako među državama ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Razgledavanje nekretnina

Razgledavanje je u pravilu moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

Kako sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda?

Svatko tko želi sudjelovati mora pravodobno poslati svoju ponudu, uplatiti jamčevinu i slijediti uvjete odnosno upute koje su navedene u pozivu.

Jamčevina

Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to određeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka prikupljanja ponuda ili u vremenu koje je navedeno u pozivu. Uspješnom ponuditelju koji ne plati kupovninu u roku ili odustane od svoje ponude, jamčevina se ne vraća.

Što ako je prisutan samo jedan ponuditelj?

Nekretnine se mogu prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj.

Obveza uspješnog ponuditelja nakon javnog prikupljanja ponuda

Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka prikupljanja ponuda sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.

Predaja nekretnine kupcu

Nakon plaćanja kupovnine sud izdaje odluku o predaji (Zaključak o predaji) nekretnine kupcu. Nakon toga se za nekretnine još uređuje upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također sva prava i tereti, za koje je sud odlučio u Rješenju o dosudi.

Koliko je sigurna kupovina nekretnina na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?

Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće primijeniti odgovornost iz tehničkih greški. Kupac nekretnine u stečaju stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o predaji kupcu postane pravomoćna, premda založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

Ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine također ne prestaju i osobne služnosti, ako su bile upisane u zemljišnu knjigu prije početka stečajnog postupka. Premda postojanje takvih prava sud u obzir uzima pri određivanju vrijednosti nekretnine, kupac je također prije kupovine upoznat s postojanjem tih prava u Zaključku o prodaji.

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram