FRATA - ZEMLJIŠTE - 109 M2 - 22 EUR/M2

ŠIFRA LICITACIJE: 53960
VRSTA NEKRETNINE: ZEMLJIŠTE
Županija: Istarska
Grad/općina: Tar - Vabriga - Torre - Abrega
Adresa: Frata, Perci
Površina u m2: 109 m2
Zemljišnoknjižni uložak/poduložak: 989
Katastarska čestica: 414/3
Početak nadmetanja: 21.02.2023. u 00:00 h
Kraj nadmetanja: 07.03.2023. u 12:59 h
Utvrđena vrijednost: 22600,00 kn /2999,54 EUR
Početna cijena za nadmetanje: 18080,00 kn /2399,63 EUR
Iznos jamčevine: 2260,00 kn / 299,95 EUR
Rok za uplatu jamčevine: 10.02.2023
Datum objave: 22.12.2022
Predmet prodaje je nekretnina upisana u zk.ul.br.989, kč.br. 414/3, k.o. Frata. Prodaje se 1. Suvlasnički dio: 7/36, 2. Suvlasnički dio: 18/36, 3. Suvlasnički dio: 7/36 i 4. Suvlasnički dio: 4/36, u naravi ORANICA, ukupne površine 109 m2.
Google plus code: 7JVR+CM3 Perci
Poslovni broj spisa: OVR-1061/2019
Vrsta prodaje: ovrha
Vrsta dražbe: digitalna
Redni broj dražbe: Prva
Vrsta trenutnog vlasnika: Fizička osoba
Ime/naziv trenutnog vlasnika: ADRIJANA STARIĆ, DALEN BAN, MARIJA UMER, KONRAD KUKAC
U neovlaštenom posjedu: ne
Redni broj dražbe: 18/2021
U najmu ne
Nadležno tijelo: Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču - Parenzo
Napomena 1: Sva prava prestaju prodajom. Nadležno tijelo je utvrdilo da je nekretnina slobodna od osoba i stvari.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu: 45 dana od dana prodaje
ID nadmetanja: 41108
Datum odluke o prodaji: 21.11.2022
Razgledavanje: Određuje se razgledavanje nekretnine koja je predmet prodaje za dan 09. siječnja 2023. godine u vremenu od 12,00 - 12,30 sati (na predmetnoj nekretnini). Nesmetano razgledavanje osigurat će se putem sudskog ovršitelja, kojemu se svi zainteresirani moraju najaviti na dan 05. siječnja 2023. godine od 8,00 do 9,00 sati u sobu 12 Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Poreču - Parenzo, na broj telefona 052/429-200.
VLASNIŠTVO 1/1

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram