Predmet prodaje: - nekretnina stečajnog dužnika ELEKTROSTROJ KOSTELAC d.o.o. u stečaju, Zagreb, Drvinje 20, OIB 83748822409, upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak u zk. ul. 3704, k.o. Novi Sisak, a koja se sastoji od k.č.br. 1858/2, u naravi dvorište površine 3613 m2, gospodarska zgrada, visoke peći Metaval površine 648 m2 i gospodarska zgrada, visoke peći Metaval, površine 93 m2, ukupno površine 4354 m2.

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Owner login
Naziv firme d.o.o.
Naziv ulice, 
poštanski broj i sjedište

Matični broj: matični broj
Porezni broj: porezni broj
OIB: oib
PDV obveznik: DA
Transakcijski račun: IBAN, naziv i sjedište banke
Izjava o privatnosti
2021 Sva prava pridržana licitacija.hr ©

keyboard linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram