LICITACIJE

Istekle LICITACIJE

Iznos jamčevine

Iznos jamčevine

Početna cijena za nadmetanje

Početna cijena za nadmetanje

Površina

Površina

Utvrđena vrijednost

Utvrđena vrijednost

Sortiraj licitacije po

Sortiraj licitacije po

DARDA - ZEMLJIŠTE 1/2 - 6571* M2 - 1,3 EUR/M2

Rok za uplatu: 21.05.2024
Početak: 31.05.2024. - 11:00h
Kraj: 14.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Darda
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRODSKI VAROŠ - ZEMLJIŠTE - 477 M2 - 25 EUR/M2

Rok za uplatu: 21.05.2024
Početak: 31.05.2024. - 14:00h
Kraj: 14.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Brodski Varoš
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PITVE - KUĆA - 216 M2 - 948 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Pitve
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OSIJEK - POSLOVNI PROSTOR - 878 M2 - 70 EUR/M2

Rok za uplatu: 21.05.2024
Početak: 31.05.2024. - 13:00h
Kraj: 14.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Osijek
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 3448 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 11:00h
Kraj: 13.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - KUĆA - 136 M2 - 163 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kneževi Vinogradi
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 1451 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 13:00h
Kraj: 13.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 12339 M2 - 1,3 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PULA - ZGRADA* - 20057 M2 - 141 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 15:00h
Kraj: 13.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Pula - Pola
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 9318 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 15:00h
Kraj: 13.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 14104 M2 - 0,75 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 14:00h
Kraj: 13.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 18324 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 13:00h
Kraj: 13.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 3800 M2 - 0,75 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 12:00h
Kraj: 13.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 8526 M2 - 1,4 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 15:00h
Kraj: 13.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 4278 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 12:00h
Kraj: 13.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 5837 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 14:00h
Kraj: 13.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 3010 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 3766 M2 - 0,74 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 11:00h
Kraj: 13.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 6323 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 7003 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 5228 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 6323 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 4208 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GORNJE BAZJE - KUĆA - 72 M2 - 193 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gornje Bazje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 4280 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 15:00h
Kraj: 13.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SUZA - ZEMLJIŠTE - 23178 M2 - 1,8 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Suza
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PULA - ZGRADA* - 20057 M2 - 257 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Pula - Pola
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ĐAKOVO - KUĆA - 61 M2 - 129 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 13:00h
Kraj: 13.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Đakovo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 1791 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 1742 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 4316 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 2698 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 4388 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 7553 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 388 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 1827 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZGRADA - 229 M2 - 128 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 4277 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ANDRAŠEVEC - KUĆA - 51 M2 - 562 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 12:00h
Kraj: 13.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Andreševec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KAŠTELIR - ZEMLJIŠTE - 9660 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 11:00h
Kraj: 13.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KAŠTELIR - ZEMLJIŠTE - 22810 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ANDRAŠEVEC - ZEMLJIŠTE - 237 M2 - 21 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 11:00h
Kraj: 13.06.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Andraševec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DARDA - KUĆA - 63 M2 - 320 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 12:00h
Kraj: 13.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Darda
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MEDAK - ZEMLJIŠTE 1/24 - 28* M2 - 9,98 EUR

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 15:00h
Kraj: 13.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Medak
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MEDAK - ZEMLJIŠTE 1/24 - 74* M2 - 24,98 EUR

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 14:00h
Kraj: 13.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Medak
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 1144 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VIROVITICA - ZEMLJIŠTE - 6230 M2 - 5,7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 10:00h
Kraj: 13.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Virovitica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MEDAK - ZEMLJIŠTE 1/24 - 182* M2 - 59,62 EUR

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 13:00h
Kraj: 13.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Medak
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBRAVA - STAN - 53 M2 - 1879 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 10:00h
Kraj: 12.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

HERCEGOVAC - ZGRADE - 592 M2 - 1030 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 15:00h
Kraj: 12.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Hercegovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RESNIK - ZGRADA - 130 M2 - 1800 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 14:00h
Kraj: 12.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Resnik
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRDOVEC - ZEMLJIŠTE - 715 M2 - 27 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 14:00h
Kraj: 12.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Brdovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

HERCEGOVAC - MLIN - 2248 M2 - 49 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 09:00h
Kraj: 12.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Hercegovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - POSLOVNI PROSTORI - 2867 M2 - 1357 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 10:00h
Kraj: 12.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Trešnjevka Nova
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB - ZEMLJIŠTE - 2593 M2 - 794 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 09:00h
Kraj: 12.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Trešnjevka Nova
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PSARJEVO - ZEMLJIŠTE - 10507 M2 - 8 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 09:00h
Kraj: 12.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Psarjevo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KAŠTELIR - ZEMLJIŠTE - 23670 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 09:00h
Kraj: 13.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KAŠTELIR - ZEMLJIŠTE - 1390 M2 - 7 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.05.2024
Početak: 29.05.2024. - 14:00h
Kraj: 13.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LEKNENO - KUĆA - 588 M2 - 1269 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 15:00h
Kraj: 12.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Lekneno
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

METKOVIĆ - KUĆA - 196 M2 - 494 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 09:00h
Kraj: 12.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Metković
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MRACLIN - KUĆA - 95 M2 - 209 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 13:00h
Kraj: 12.06.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Mraclin
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

METKOVIĆ - KUĆA - 152 M2 - 1168 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 10:00h
Kraj: 12.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Metković
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GORNJI BOGIĆEVCI - FARMA - 1788 M2 - 86 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 10:00h
Kraj: 12.06.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gornji Bogićevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB- POSLOVNI PROSTOR 2/3- 18* M2- 2133 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 12:00h
Kraj: 12.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Centar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KRAPINA - ZEMLJIŠTE - 620 M2 - 4 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 15:00h
Kraj: 12.06.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Krapina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ČUČERJE - ZEMLJIŠTE - 954 M2 - 45 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 12:00h
Kraj: 12.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRDOVEC - ZEMLJIŠTE - 476 M2 - 24 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 14:00h
Kraj: 12.06.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Brdovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NOVALJA - STAN - 37 M2 - 1911 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 12:00h
Kraj: 12.06.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Novalja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRDOVEC - ZEMLJIŠTE - 579 M2 - 24 EUR/M2

Rok za uplatu: 17.05.2024
Početak: 28.05.2024. - 09:00h
Kraj: 12.06.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Brdovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram