LICITACIJE

Istekle LICITACIJE

Iznos jamčevine

Iznos jamčevine

Početna cijena za nadmetanje

Početna cijena za nadmetanje

Površina

Površina

Utvrđena vrijednost

Utvrđena vrijednost

Sortiraj licitacije po

Sortiraj licitacije po

DUBOVEC - KUĆA - 65 M2 - 610 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 14:00h
Kraj: 14.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIKLO - KUĆA - 151 M2 - 2034 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 13:00h
Kraj: 14.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zadar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SLIVNICA - ZEMLJIŠTE - 82493 M2 - 0,04 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 10:00h
Kraj: 14.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Posedarje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SLIVNICA - ZEMLJIŠTE - 3609 M2 - 0,14 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 09:00h
Kraj: 14.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Posedarje
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

POTOČEC - ZEMLJIŠTE - 4321 M2 - 0,56 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 11:00h
Kraj: 14.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VINKOVCI - POSLOVNI PROSTOR - 186 M2 - 433 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 12:00h
Kraj: 14.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vinkovci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBOVEC - ZEMLJIŠTE - 1295 M2 - 0,37 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 10:00h
Kraj: 14.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBOVEC - ZEMLJIŠTE - 1863 M2 - 0,38 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 09:00h
Kraj: 14.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBOVEC - ZEMLJIŠTE - 9919 M2 - 0,55 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 13:00h
Kraj: 14.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DUBOVEC - ZEMLJIŠTE - 2154 M2 - 0,20 EUR/M2

Rok za uplatu: 20.02.2024
Početak: 29.02.2024. - 15:00h
Kraj: 14.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križevci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MLAKA - ZEMLJIŠTE - 3744 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Rakovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 4525 M2 - 2 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 2287 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 7006 M2 - 1 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 2111 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VETOVO - KUĆA - 60 M2 - 176 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kutjevo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 2859 M2 - 1 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 6222 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 1687 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 11:00h
Kraj: 13.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NEGOVEC - ZEMLJIŠTE - 2877 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 2514M2 - 0.86EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 09:00h
Kraj: 13.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 1489 M2 - 1 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 2557 M2 - 1 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 1885 M2 - 1 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 1672 M2 - 0.80 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SAMOBOREC - ZEMLJIŠTE - 6877 M2 - 0.80 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 11:00h
Kraj: 13.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 2773 M2 - 0.80 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 09:00h
Kraj: 13.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PLAVŠINAC - ZEMLJIŠTE - 3183 M2 - 0.28 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Novigrad Podravski
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DRENOVCI - ZGRADA - 1653 M2 - 104 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 11:00h
Kraj: 13.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Drenovci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOŠNICA - ZEMLJIŠTE - 1773 M2 - 0.43 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Desinić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GRAČIŠĆE - KUĆA - 116 M2 - 556 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gračišće
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOŠNICA - ZEMLJIŠTE - 4963 M2 - 0.95 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Desinić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PULA - ZGRADA - 1856 M2 - 289 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Pula - Pola
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KASTAV - ZEMLJIŠTE - 2877 M2 - 27 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kastav
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PASTUŠA - ZEMLJIŠTE - 36434 M2 - 0.34 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 11:00h
Kraj: 13.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Petrinja
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 1485 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DIJANEŠ - ZEMLJIŠTE - 3424 M2 - 0.86 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vrbovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VUKOVAR - KUĆA - 85 M2 - 218 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vukovar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OPRISAVCI - ZEMLJIŠTE - 1242 M2 - 3.75 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Oprisavci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OPRISAVCI - KUĆA - 296 M2 - 110 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Oprisavci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ČEPIN - KUĆA - 77 M2 - 178 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Čepin
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOMASLOVEC - ZEMLJIŠTE - 10382 M2 - 24 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Samobor
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOMASLOVEC - KUĆA - 36 M2 - 937 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Samobor
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOMASLOVEC - ZEMLJIŠTE - 657 M2 - 43 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 09:00h
Kraj: 13.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Samobor
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠTRIGOVA - ZEMLJIŠTE - 2047 M2 - 0,17 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Štrigova
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOMASLOVEC - ZEMLJIŠTE - 1881 M2 - 43 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Samobor
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOŠNICA - ZEMLJIŠTE - 1108 M2 - 0,43 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 11:00h
Kraj: 13.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Desinić
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VRTNJAKOVEC - ZEMLJIŠTE - 1111 M2 - 10 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Krapinske Toplice
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TRNJE - KUĆA - 67 M2 - 548 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SRIJANE - ZGRADA - 169 M2 - 872 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Omiš
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DARDA - KUĆA - 244 M2 - 91 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 09:00h
Kraj: 13.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Darda
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PODRAVSKA SLATINA - KUĆA - 95 M2 - 144 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slatina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

REMETE - ZEMLJIŠTE - 642 M2 - 15 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ČAKOVEC - GARAŽA - 21 M2 - 279 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Čakovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DOMASLOVEC - ZEMLJIŠTE - 4502 M2 - 43 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 09:00h
Kraj: 13.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Samobor
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKO BRDO - ZEMLJIŠTE - 719 M2 - 37 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.02.2024
Početak: 22.02.2024. - 11:00h
Kraj: 07.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Makarska
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KAVRAN - ZEMLJIŠTE - 306 M2 - 24 EUR/M2

Rok za uplatu: 13.02.2024
Početak: 22.02.2024. - 09:00h
Kraj: 07.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Marčana
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - KUĆA - 154 M2 - 288 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 13:00h
Kraj: 12.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Gorica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 70 M2 - 1032 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - ZEMLJIŠTE - 8753 M2 - 2 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 14:00h
Kraj: 12.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Gorica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VINKOVCI - KUĆA - 54 M2 - 720 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 10:00h
Kraj: 12.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Vinkovci
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DONJE SELO - KUĆA - 31 M2 - 252 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 11:00h
Kraj: 12.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Šolta
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TRNJE - ZEMLJIŠTE - 1146 M2 - 108 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

IVANKOVO - KUĆA - 124 M2 - 242 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ivankovo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BELIŠĆE - HALA - 593 M2 - 95 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Belišće
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

NUŠTAR - KUĆA - 187 M2 - 186 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Nuštar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

LABINCI - KUĆA - 241 M2 - 887 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PETLOVAC - KUĆA - 120 M2 - 150 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Petlovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GRAČENICA - KUĆA - 77 M2 - 96 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Popovača
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JEZERO KLANJEČKO - KUĆA - 116 M2 - 217 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Veliko Trgovišće
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OSIJEK - KUĆA - 144 M2 - 494 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Osijek
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SLAVONSKI BROD - POSL. PROSTOR - 28 M2 - 283EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Slavonski Brod
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

RAJIĆ GORNJI - KUĆA - 216 M2 - 181 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Novska
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELEŠKOVEC - ZGRADA - 478 M2 - 51 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zlatar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SESVETE NOVO - ZEMLJIŠTE - 1651 M2 - 16 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŠIRINEC - POSLOVNI PROSTOR - 60 M2 - 262 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Križ
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SLOBODNICA - KUĆA - 426 M2 - 178 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sibinj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BRDOVEC - KUĆA - 70 M2 - 394 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Brdovec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

GLAVICE - GOSPODARSKE ZGRADE - 3105 M2 - 107EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Sinj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SLANJE - KUĆA - 154 M2 - 307 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Donji Martijanec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

STRAHONINEC - KUĆA - 240 M2 - 291 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Strahoninec
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DRVENIK - KUĆA - 370 M2 - 2512 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Gradac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOPRIVNICA - GARAŽA - 40 M2 - 188 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Koprivnica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MOSLAVINA PODRAVSKA - KUĆA - 98 M2 - 175 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Podravska Moslavina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOPRIVNICA - ZEMLJIŠTE - 318 M2 - 8,7 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Koprivnica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

MOSLAVINA PODRAVSKA - ZGRADA - 508 M2 - 189 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Podravska Moslavina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

POPOVAČA - POSLOVNI PROSTOR - 51 M2 - 561 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Popovača
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ŽDALA - KUĆA - 161 M2 - 74 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Ždala
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

SESVETE - ZEMLJIŠTE - 3571 M2 - 39 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2135 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2098 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2098 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 11 M2 - 1477 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2098 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 10 M2 - 2098 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2098 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KOPRIVNICA - ZEMLJIŠTE - 2525 M2 - 3,2 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Koprivnica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

ZAGREB CENTAR - STAN - 72 M2 - 2075 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

PETRČANE - KUĆA - 109 M2 - 5924 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Zadar
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1869 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 46 M2 - 2276 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - SPREMIŠTE - 2 M2 - 1867 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - POSLOVNI PROSTOR - 43 M2 - 1179 EUR/M

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - SPREMIŠTE - 3 M2 - 1869 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - POSLOVNI PROSTOR - 52 M2 - 1179 EUR/M

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 65 M2 - 2172 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 78 M2 - 2179 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2096 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2098 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

OMIŠALJ - STANOVI - 95,64 M2 - 1706 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Omišalj
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1916 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1916 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO* - 3 M2 - 0,27 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1916 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1869 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1869 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 42 M2 - 2272 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA- 10 M2 - 2104 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 45 M2 - 2278 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 09:00h
Kraj: 06.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 13:00h
Kraj: 06.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 2 M2 - 1916 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1895 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - PARKING MJESTO - 3 M2 - 1916 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 11:00h
Kraj: 06.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 8 M2 - 2099 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 10:00h
Kraj: 06.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 70 M2 - 2182 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 14:00h
Kraj: 06.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - GARAŽA - 7 M2 - 2133 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 15:00h
Kraj: 06.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

TREŠNJEVKA - STAN - 45 M2 - 2266 EUR/M2

Rok za uplatu: 12.02.2024
Početak: 21.02.2024. - 12:00h
Kraj: 06.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 75 M2 - 1024 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 28 M2 - 1646 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 13:00h
Kraj: 13.03.2024. - 12:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 70 M2 - 985 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 09:00h
Kraj: 13.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 56 M2 - 1066 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 12:00h
Kraj: 13.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 53 M2 - 1070 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 10:00h
Kraj: 13.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 67 M2 - 1053 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 14:00h
Kraj: 13.03.2024. - 13:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JASENOVAC - KUĆA - 108 M2 - 453 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 12:00h
Kraj: 12.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Jasenovac
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BADERNA - ZEMLJIŠTE - 1471 M2 - 17 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 10:00h
Kraj: 12.03.2024. - 09:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Poreč - Parenzo
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

DAUTAN - KUĆA - 133 M2 - 211 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 11:00h
Kraj: 12.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Nova Rača
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - ZEMLJIŠTE - 4106 M2 - 0,68 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 15:00h
Kraj: 12.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Gorica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

VELIKA MLAKA - ZEMLJIŠTE - 2705 M2 - 2 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 09:00h
Kraj: 12.03.2024. - 08:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Velika Gorica
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

KUTINA - KUĆA - 92 M2 - 367 EUR/M2

Rok za uplatu: 16.02.2024
Početak: 27.02.2024. - 12:00h
Kraj: 12.03.2024. - 11:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Kutina
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

BELIŠĆE - KUĆA - 430 M2 - 26 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 15:00h
Kraj: 13.03.2024. - 14:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Belišće
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

JAKUŠEVEC - STAN - 39 M2 - 1454 EUR/M2

Rok za uplatu: 19.02.2024
Početak: 28.02.2024. - 00:00h
Kraj: 13.03.2024. - 10:59h
Vrsta nekretnine:
Lokacija: Grad Zagreb
Početna cijena: kn
Utvrđena vrijednost:  kn

Licitacija

.hr

info@licitacija.hr
Svakim danom 0-24
Licitacija.hr je vodeći portal za praćenje licitacija u Hrvatskoj.
Podaci su preneseni u dobroj vjeri te ne snosimo odgovornost za korištenje i točnost samih informacija.

© 2023 Licitacija.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram